Historie:


V roce 1941 založili tenisoví funkcionáři přípravný výbor, který realizoval výstavbu tenisových kurtů Na Tvrzi. Ty byly otevřeny
6.května 1941. K většímu rozmachu tenisu došlo až v roce 1945, kdy se zde hrála soutěž na úrovni kraje. V 50. letech 20. století byly
tenisové kurty v prostoru Na Tvrzi zlikvidovány. K obnově činnosti tenisového oddílu došlo v 60. letech 20. století, kdy se začalo s
výstavbou kurtů vedle fotbalového hřiště. Zde oddíl vyvíjel svoji činnost až do roku 1998. V roce 1997 byla zahájena výstavba nových
tenisových kurtů Pod Stavem. Areál byl vybudován z finančních prostředků Městského úřadu v Třebechovicích pod Orebem jako
výměna za uvolnění pozemku bývalého sportoviště pro výstavbu městského koupaliště. Dnešní klub má 88 členů, včetně mládeže.
Areál čtyř tenisových kurtů se postupně vylepšuje a vyrostlo zde i dobré sociální a společenské zázemí. V našem oddíle jsou
zastoupeny všechny věkové kategorie, hrají se krajské a okresní soutěže. V letních měsících se zde konají tenisové turnaje a další
společenské akce.
SK Třebechovice pod Orebem oddíl tenisu, Sportovní,
503 46 Třebechovice p. O., e-mail: sktrebechovicetenis@gmail.com
© Jiří Tuček 2014
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!